Kwekerij Aarts

Gewasbescherming

Gewasbescherming

In de kas maken wij veel gebruik van natuurlijke vijanden. Zo ontstaat een biologisch evenwicht in de kas. Natuurlijke vijanden worden gekweekt door toeleveranciers en worden in zakjes of flesjes uitgezet op de plant.

Om een biologisch evenwicht te krijgen komt er gedurende het seizoen wekelijks een deskundige langs om het evenwicht te beoordelen. Afhankelijk van de situatie worden er meer natuurlijke vijanden ingezet of wordt op plekjes die qua aantasting uit de hand lopen, bijgestuurd met gewasbescherming middelen.

Ook bij bepaalde weersomstandigheden kunnen plagen zich snel ontwikkelen, waardoor het nodig is om met een gewasbeschermingsmiddel het evenwicht weer te corrigeren.

We zetten verschillende natuurlijke vijanden in: sluipwespen, mijten, bacterie- en schimmelpreparaten.

We starten hier al mee voordat een plaag wordt gesignaleerd. We maken hier dankbaar gebruik van, omdat de bestrijding effectief is en het aantal gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt.

Preventief schimmels en virusziekten bestrijden.

Schimmels zijn moeilijk biologisch te bestrijden. Toch maken wij al gebruik van schimmels als natuurlijke vijand van een andere schimmel. Ook het bijsturen wordt al mogelijk met vriendelijke middelen.

Het belangrijkste blijft echter het toepassen van een goede hygiëne en het voorkomen van een extreem kasklimaat. Zowel te vochtig als te droog is niet goed. Schimmels slaan vaak toe als de plant zwak groeit. Vandaar dat we voortdurend moeten bijsturen met voeding, klimaat en gewashandelingen om de plant sterk te houden.

En goede klimaatregeling geeft een sterke plant die bestand is tegen aantastingen. Beter voorkomen dan genezen!

Gelukkig zijn zaadbedrijven voortdurend bezig om rassen te kweken, die minder gevoelig zijn voor schimmels. Wij hopen dat er in de nabije toekomst een doorbraak hiervan zal plaatsvinden, want een nieuw ras maken is een zaak van de lange adem.

Get in touch