Kwekerij Aarts

Teelt

Teelt

Binnen ons bedrijf telen wij komkommers en trostomaten. Om jaarrond te kunnen telen worden er in twee afdelingen 3x komkommers geteeld. In een andere afdeling telen wij 2x komkommers en 1x herfst tomaten van 4 of 5 trossen, afhankelijk van plant datum.

Voordelen van meerdere teelten zijn betere kwaliteit, een lagere ziektedruk, een betere benutting van de WKK-installaties en een betere benutting van de arbeidsbezetting. Daarnaast bieden meerdere teelten meer afwisseling in werkzaamheden.

De komkommers worden in januari geplant en zijn na ca. 4 weken in productie. De oogst periode van deze teelt verloopt van eind februari tot en met eind oktober, afhankelijk van prijsvorming en kwaliteit.

Om snel een biologische evenwicht te krijgen worden vroegtijdig natuurlijke vijanden uitgezet tegen plagen als trips, witte vlieg en spint.

Gedurende de productieperiode vinden dagelijks productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van Kompany. Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers.

Tomaten telen we in het najaar.

Dit is een korte teelt. Planten half september en oogsten in december en januari. Voor de bestuiving van de bloemetjes worden hommels ingezet.

De keuringen vinden plaats door keurmeesters van AQS, een onafhankelijke keuringsinstantie, en het KCB, een landelijk opererende objectieve keuringsinstelling.

Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de NVWA (Nederlands, voedsel en waren autoriteiten). Beiden controleren met name ook op het voorkomen van residu.

Get in touch